Aktualności

Dynamika Grupy Zakupowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zapraszamy do udziału w naszej Grupie!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Grupie Zakupowej na zakup energii elektrycznej podmioty zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.