ZNACZĄCY WZROST ENERGII DLA GRUPY SAMORZĄDOWEJ

W dniu 20 maja br. została podpisana umowa na „Zakup energii elektrycznej dla Grupy
Zakupowej”
. Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma PGE Obrót S.A.
z Rzeszowa. Wolumen kupowanej energii wyniósł ponad 29 GWh.
Wartość zwartej umowy 13 089 160,36 mln zł, umowa zawarta do końca roku 2019.

W ramach Grupy zakupowej kupowana jest energia dla 5 powiatów, 32 Gmin, oraz innych
uczestników, głównie jednostek budżetowych. Łącznie w ramach Grupy zakupowej energia
kupowana jest dla ponad 5 tys. punktów poboru.

Stawki jakie PGE Obrót S.A. zaproponowała w postępowaniu przetargowym to:
- 370 zł/MWh - cena jednostkowa netto dla obiektów i budynków we wszystkich taryfach i
strefach czasowych,
- 343 zł/ MWh - cena jednostkowa netto dla oświetlenia ulicznego, we wszystkich taryfach i
strefach czasowych.

Cena za energię wzrosła o 45% w stosunku do cen z przetargu z roku ubiegłego.

- Wzrost ceny za energię dla Grupy Samorządowej jest bardzo duży, ale jest to wynikiem
wzrostu cen energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz wyższymi cenami uprawnień do
emisji CO2. Liczymy jednak, że dla naszej Grupy Samorządowej i innych podmiotów będących
w naszej grupie ceny taryfowe utrzymają się na poziomie cen z roku ubiegłego zgodnie z
uchwaloną już ustawą.
- powiedział Janusz Fic, Prezes MPGK Krosno Sp. z o.o.

Ministerstwo Energii przygotowało ustawę, która została już uchwalona przez Sejm, dzięki której
będą wypłacane rekompensaty za drożejący prąd. Zgodnie z nową Ustawą, ceny energii w
2019 pozostaną na poziomie stawek z roku 2018.
Zapisy ustawy mają obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019r.
Dla wdrożenia nowych przepisów konieczne jest wydanie aktów wykonawczych przez Ministra
Energii.

Obecnie panująca trudna sytuacja na rynku energii elektrycznej związana ze zmianą przepisów
dotyczących sposobu kształtowania cen powoduje, że pozyskanie atrakcyjnej ceny jest bardzo
trudne, niekiedy niemożliwe z uwagi na brak ofert. Okoliczności te często powodują
konieczność zakupu energii od tzw. „sprzedawcy rezerwowego” po znacznie wyższych
kosztach. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane akty wykonawcze,
które spowodują unormowanie się sytuacji na rynku energii i uruchomienie systemu wypłat
rekompensat.

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania i możliwości przystąpienia do naszej grupy
zakupowej na stronie:
https://www.grupazakupowakrosno.pl/