Zapraszamy do udziału w naszej Grupie ( zakup energii elektrycznej) – nabór na 2018 r.

Zapraszamy do udziału w naszej Grupie – nabór na 2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Grupie
Zakupowej na zakup energii elektrycznej podmioty zobligowane do stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych.

W tym roku Spółka prowadzi kolejny nabór do Grupy Zakupowej, postępowanie na okres 12
m-cy zamierzamy przeprowadzić w lutym 2018 r. w wyniku którego zostanie zawarta umowa
obowiązującą od 1 lipca 2018r. do  30 czerwca 2019r.

W zakładce "Dokumenty do pobrania" znajdują się dokumenty związane z przystąpienia do
Grupy Zakupowej, które dostępne są po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa
(plik do pobrania poniżej) i otrzymaniu hasła dostępu.