Zapraszamy do udziału w naszej Grupie!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Grupie Zakupowej na zakup energii elektrycznej podmioty zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W tym roku Spółka prowadzi kolejny nabór do Grupy Zakupowej, postępowanie na okres 12-18 m-cy zamierzamy przeprowadzić na przełomie III-IV kwartału 2016r., w wyniku którego zostanie zawarta umowa obowiązującą od 1 lipca 2017r. do  30 czerwca 2018r. lub 31 grudnia 2018r.

W zakładce "Dokumenty do pobrania" znajdują się dokumenty związane z przystąpienia do Grupy Zakupowej, które dostępne są po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa (plik do pobrania poniżej) i otrzymaniu hasła dostępu.