Tańszy gaz dla Grupy Zakupowej

Po raz kolejny MPGK w Krośnie Sp. z o. o. z powodzeniem przeprowadziło postepowanie przetargowe dla Grupy Zakupowej na kompleksową dostawę paliwa gazowego.

W ramach utworzonej w tym celu Grupy Zakupowej udział wzięło ponad 200 podmiotów,
a wśród nich 14 gmin i powiatów wraz z jednostkami podległymi, tj.: Gminy: Besko, Boguchwała, Dębica, Haczów, Lesko, Miejsce Piastowe, Miasto Krosno, Miasta Sanoka, Olszanica, Rymanów, Sanok, Wojaszówka, Zagórz i Powiat Sanocki oraz inne podmioty publiczne między innymi: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Starachowicach.

Całkowite szacunkowe zużycie paliwa gazowego dla wszystkich członków Grupy
w okresie 12 miesięcy wynosić będzie ok. 46,2 GWh.

Przetarg został rozstrzygnięty 10 sierpnia 2018 roku. W ramach postępowania przetargowego ofertę złożyło czterech Wykonawców. W części I zamówienia (taryfy W–1 do W–3) najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ofertując cenę bez akcyzy 10,785 gr/kWh i z akcyzą 11,147 gr/kWh. W części II zamówienia taryfy W–4 do W–5) najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca CEZ Trade Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ofertując cenę bez akcyzy 10,914 gr/kWh i z akcyzą 11,276 gr/kWh.

Przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego dla całej Grupy pozwoliło na uzyskanie atrakcyjnych cen paliwa gazowego dla wszystkich podmiotów.