Rośnie zainteresowanie grupowym zakupem energii elektrycznej

Grupa Zakupowa skupiająca jednostki samorządów terytorialnych, spółki komunalne oraz inne podmioty dynamicznie się rozwija i stale się powiększa. Do grupy ostatnio dołączyli m.in. Gmina Dębica, Gmina Tyrawa Wołowska, PWSZ w Sanoku. Obecnie w ramach naszej grupy energię elektryczną kupuje już 31  gmin, 5 powiatów  wraz z jednostkami podległymi, spółki komunalne - łącznie 410 podmiotów.

W sierpniu br. zakończona została kolejna edycja projektu wspólnego zakupu energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, w imieniu wszystkich członków Grupy Zakupowej postępowanie prowadzone  było przez MPGK Krosno Sp.  z o.o.

W dniu 5 sierpnia  br. podpisano umowę na zakup energii elektrycznej, która w sumie obejmuje 25 podmiotów, w tym 2 Gminy wraz z podległymi jednostkami. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Tauron Sprzedaż sp. z o.o., który zaoferował cenę netto za 1 MWh 222,50 zł we wszystkich taryfach i strefach czasowych. Kwota ta  zawiera już wszelkie opłaty, w tym opłatę handlową.

 Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi danymi.