Rekordowy przetarg na zakup energii w ramach grupy zakupowej

W kwietniu br. został rozstrzygnięty przetarg na zakup energii elektrycznej dla Grupy zakupowej.

Jest to już kolejne postepowanie, w którym bierze udział tak duża liczba podmiotów.

 W przetargu uczestniczyło: 30 gmin i 5 powiatów wraz z jednostkami podległymi.
 Łącznie 436 podmiotów.

Wolumen kupowanej energii wyniósł: 57,7 GWh. Co dało łączną wartość przetargu na poziomie:  14 768 931,90 zł.

Jest to najwyższa wartość kupowanej energii w ramach krośnieńskiej grupy zakupowej
w okresie jednego roku od momentu jej utworzenia.

Kompleksowa obsługa uczestników w zakresie prowadzonego postępowania, profesjonalne doradztwo na każdym etapie tego postępowania oraz możliwość uzyskania atrakcyjnych cen energii to korzyści dla uczestników biorących udział w Grupie Zakupowej.

To przesądza o tym, że do grupy przystępują kolejne podmioty.