Kolejne udane postępowanie grupy zakupowej MPGK Krosno

    Mając na uwadze pozytywne rezultaty postępowań przetargowych i oszczędności
wygenerowane w innych postępowaniach MPGK w Krośnie Sp. z o. o. z powodzeniem
przeprowadziło kolejne postepowanie przetargowe dla grupy zakupowej tym razem na kompleksową
dostawę paliwa gazowego.
    W ramach utworzonej w tym celu Grupy Zakupowej udział wzięło łącznie 21 podmiotów,
a wśród nich 12 jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi, tj.: Gminy:
Miasta Krosno, Miasta Sanok, Besko, Boguchwała, Dębica, Haczów, Lesko, Miejsce Piastowe,
Olszanica, Sanok Wojaszówka i Powiat Sanok oraz podmioty publiczne takie jak Jedlickie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Muzeum Podkarpackie
w Krośnie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Stanisława Pigonia w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o.
    Całkowite szacunkowe zużycie paliwa gazowego dla wszystkich członków grupy
w okresie 12 miesięcy wynosić będzie ok. 40 GWh.
    Przetarg został rozstrzygnięty 12 września br. Umowa została zawarta 25 września 2017 roku.
W ramach postępowania przetargowego ofertę złożyło czterech Wykonawców, z których
najkorzystniejszą złożył PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ofertując cenę
bez akcyzy 8,107 gr/kWh i z akcyzą 8,469 gr/kWh w taryfach W-1 do W-3 oraz 8,120 gr/kWh
i z akcyzą 8,482 gr/kWh w taryfach W-4 do W-5.
    Przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego dla całej grupy pozwoliło na
uzyskanie atrakcyjnych cen paliwa gazowego dla wszystkich podmiotów. Dla porównania
oszczędności w stosunku do obowiązujących taryf wyniosły dla każdej z taryf ponad 13%.
    „Korzystając z naszych dotychczasowych doświadczeń tego typu podstępowanie na zakup gazu
przeprowadzać będziemy w okresach rocznych tak, aby zapewnić współdziałającym z nami
jednostkami publicznymi najlepsze ceny paliwa gazowego w okresach zimowych. Dlatego już dziś
zapraszamy do naszej grupy zakupowej kolejne samorządy”
- powiedział Pan Janusz Fic – Prezes
MPGK Krosno Sp. z o. o.