Grupowy przetarg na zakup energii elektrycznej został rozstrzygnięty!

W kwietniu br. zostało rozstrzygnięte kolejne postępowanie przetargowe i MPGK Krosno Sp. z o.o na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od wszystkich członków Grupy podpisało z wyłonionym Wykonawcą umowę na zakup energii elektrycznej dla wszystkich członków Grupy  skupiającej ponad 30 gmin i 5 powiatów wraz z jednostkami podległymi  z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Grupa zakupowa kompleksowo obsługiwana przez MPGK Krosno funkcjonuje już od wielu lat i przynosi jej członkom wymierne korzyści. Cel, który był założony przy tworzeniu tego projektu - zwiększenie efektywności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, a w szczególności potrzebę obniżenia kosztów jej nabywania został osiągnięty.

Wolumen kupowanej energii wyniósł blisko 60 GWh , a  wartość zwartej umowy na okres 12 m-cy niemal 18 mln. zł. Najkorzystniejszą cenowo ofertę w tym roku złożyło PGE Obrót SA.