Gaz tańszy dla Grupy Zakupowej

MPGK w Krośnie Sp. z o. o. z powodzeniem przeprowadziło po raz kolejny postępowanie przetargowe dla Grupy Zakupowej na kompleksową dostawę paliwa gazowego. W ramach utworzonej w tym celu Grupy Zakupowej udział wzięło ponad 200 podmiotów, a wśród nich 15 gmin i powiatów wraz z jednostkami podległymi, tj.: Gminy: Besko, Boguchwała, Dębica, Haczów, Lesko, Miejsce Piastowe, Miasto Krosno, Miasta Sanoka, Olszanica, Rymanów, Sanok, Wojaszówka, Zagórz, Powiat Sanocki i Leżański oraz inne podmioty publiczne między innymi: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach.

Całkowite szacunkowe zużycie paliwa gazowego dla wszystkich członków Grupy w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. wynosi ok 50,7 GWh, z tego:

1. Odbiory w taryfach W–1 do W–3: 10,62 GWh

2. Odbiory w taryfach W–4 do W–5: 40,08 GWh

Przetarg został rozstrzygnięty 17 czerwca 2019 roku. W ramach postępowania przetargowego ofertę złożyło dwóch Wykonawców. W części I zamówienia (taryfy W–1 do W–3) najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na wartość 1 749 793,71 zł ofertując cenę bez akcyzy 9,487 gr/kWh i z akcyzą 9,849 gr/kWh. W części II zamówienia taryfy (W–4 do W–5) najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca - Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z Gdańska., na wartość 7 141 196,71 ofertując cenę bez akcyzy 9,739 gr/kWh i z akcyzą 10,101 gr/kWh. Przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego dla całej Grupy pozwoliło na uzyskanie atrakcyjnych cen paliwa gazowego dla wszystkich podmiotów.