Aktualności

Dotychczas zaufali nam (zakup energii elektrycznej i gazu)

Dotychczas zaufali nam

Poniżej rekomendacje obecnych członków Grupy. Prosimy o zapoznanie się.

 

ZNACZĄCY WZROST ENERGII DLA GRUPY SAMORZĄDOWEJ

W dniu 20 maja br. została podpisana umowa na „Zakup energii elektrycznej dla Grupy
Zakupowej”
. Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma PGE Obrót S.A.
z Rzeszowa. Wolumen kupowanej energii wyniósł ponad 29 GWh.

Grupowy przetarg na zakup energii elektrycznej został rozstrzygnięty!

W kwietniu br. zostało rozstrzygnięte kolejne postępowanie przetargowe i MPGK Krosno Sp.

Zapraszamy do udziału w naszej Grupie ( zakup energii elektrycznej) – nabór na 2018 r.

Zapraszamy do udziału w naszej Grupie – nabór na 2018 r.

Rekordowy przetarg na zakup energii w ramach grupy zakupowej

W kwietniu br. został rozstrzygnięty przetarg na zakup energii elektrycznej dla Grupy zakupowej.

Jest to już kolejne postepowanie, w którym bierze udział tak duża liczba podmiotów.

Rośnie zainteresowanie grupowym zakupem energii elektrycznej

Grupa Zakupowa skupiająca jednostki samorządów terytorialnych, spółki komunalne oraz inne podmioty dynamicznie się rozwija i stale się powiększa. Do grupy ostatnio dołączyli m.in. Gmina Dębica, Gmina Tyrawa Wołowska, PWSZ w Sanoku.